Družstvo

Základní informace

Bytové družstvo Údolní 315
se sídlem Údolní 315/96, Praha 4 - Hodkovičky
IČ: 251 47 242
číslo účtu: 
email: b.druzstvoudolni@email.cz

Představenstvo

  • předseda: Eva Kadlecová
  • místopředseda: Michaela Polanová
  • místopředseda: Naděžda Hálová
  • člen: Michaela Hartlová
  • člen: Jiří Nácovský